Διάστημα

Χριστουγεννιάτικα ημερολόγια

Το σκεπτικό ήταν: ζωγραφίζω σαν τον Paul Klee